На главнуюНаписать письмоКарта сайта
Пошук по сайту:

НОВИНИ

21. 03. 2018

ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ РАЙОНУ!

Детальніше

20. 03. 2018

ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ РАЙОНУ!

Детальніше

Баннер
НОВИНИ Центральне об’єднане управління Пенсійного фонду України в м. Дніпрі інформує
Центральне об’єднане управління Пенсійного фонду України в м. Дніпрі інформує
НОВИНИ
07. 09. 2017

Короткий огляд

основних положень законопроектів з пенсійних питань, поданих Урядом України до Верховної Ради України 22 червня 2017 року

 

І.       Законопроект «Про внесення змін до деяких законо­давчих актів України щодо підвищення пенсій» (№6614)

пропонує зміни до 32 законодавчих актів. Закон має набра­ти чинності з 1 жовтня 2017 року - частково, а з 1 січня 2018 року - у повному обсязі.

Основні параметричні зміни, які найбільше впливають на пенсійні видатки:

1. Перерахунок раніше призначених пенсій з 1 жовтня 2017 року, із використанням:

- середньої зарплати за останні 3 роки (2014-2016)у роз­мірі 3 764,4грн.;

- вартість одного року стажу, що застосовується для об­числення пенсії, знижено з 1,35% до 1 %;

- стажу ЗО років для жінок та 35 років для чоловіків дпя обчислення:

- пенсії в мінімальному розмірі (для пенсій, призна­чених до 01.10.2011 року, - при стажі 20 років у жінок і 25 років - у чоловіків);

- доплати за понаднормовий стаж (стаж понад 30/35 років, а для пенсій, призначених до 01.10.2011 року, - за стаж відповідно 20/25 років);

- показника прожиткового мінімуму для непрацез­датних громадян, встановленого на 01.12. 2017 року (1 373 грн.), замість такого показника станом на 01.10.2017 року (1 312 грн.).

2.Різні правила призначення пенсії за віком на пере­хідний період 2017-2019 рр.:

у 2017 році:

- із застосуванням середньої зарплати за 2014-2016 роки, у розмірі 3 764,4 грн. та вартості одного року стажу - 1,35%;

у 2018 році:

-  із застосуванням середньої зарплати за 2016 і 2017 роки та вартості одного року стажу-1 %;

починаючи з 2019 року:

- із застосуванням середньої зарплати за останні три роки та вартості одного року стажу -1 %.

3. Мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється:

- на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян при стажі 30/35 років (для пенсій, призначених до 01.10.2011 р. - за наявності стажу, відповідно, 20/25 років).

- з 1 січня 2018 року, на рівні 40 відсотків від мінімаль­ної заробітної плати, але не менше ніж розмір про­житкового мінімуму, при стажі 30/35 років, після досяг­нення 65 років.

- у разі відсутності повного стажу - виплачується пропор­ційно менший розмір пенсії.

- для шахтарів: у розмірі 80 % зарплати для обчислення пенсії, але не менше як три розміри прожиткового міні­муму для непрацездатних громадян.

4.Запровадження гнучкого «коридору» пенсійного віку (60-63-65 років) для призначення пенсії за віком:

- за наявності стажу на 01.01.2018 року 25 років - призна­чати пенсію у 60 років. Діапазон необхідного стажу що­року збільшувати на 12 місяців до досягнення 35 років в 2028 році;

- за наявності стажу на 01.01.2018 року від 15 до 25 років - у 63 роки. Діапазон необхідного стажу щороку збіль­шувати на 12 місяців до досягнення діапазону від 25 ро­ків до 35 років у 2028 році;

- за наявності стажу на 01.01.2019 року -15 років, але мен­ше ніж 16 років, що давали б право виходу на пенсію в 63 роки, - призначати пенсію у 65 років. Діапазон необхід­ного стажу щорічно збільшувати на 1 рік. Тобто, з 2028 року призначати пенсії у 65 років особам, які матимуть 15-25 років стажу.

5. Особам, які не матимуть 15 років стажу, призначати дер­жавну соціальну допомогу при досягненні ними 65 років. Призначати (у період з 01.01.2018 по 31.12.2020) тимчасо­ву державну соціальну допомогу особам, які досягли вста­новленого пенсійного віку, мають страховий стаж не менше 15 років, але не набули права на пенсійну виплату - на пе­ріод до придбання права на пенсію за віком, в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.

6. Щорічна (опосередкована) індексація пенсій з 2021 року відбуватиметься шляхом збільшення (перерахун­ку) середньої зарплати, з якої обчислено пенсію, на 50% зростання середньої зарплати за 3 попередні роки та на 50% зростання індексу споживчих цін за попередній рік. У 2019-2020 роках індексацію пенсій здійснювати за окремим рішенням Кабінету Міністрів України.

 

ІНШІ ЗАПРОПОНОВАНІ ЗМІНИ:

7.Надати можливість «купити» до 24 місяців стажу (при купівлі стажу до 12 місяців мінімальний страховий внесок збільшувати на коефіцієнт 2, а при купівлі від 13 до 24 міся­ців страхового стажу - на 1,5). Тривалість купленого стажу враховувати лише для визначення права на пенсію (для під­вищення розміру пенсії не враховувати).

8.Відмінити призначення пенсій за вислугу років (за

певними винятками, зокрема для осіб які мають необхідну вислугу років станом на 1 жовтня 2017 року); виплату призначених пенсій здійснювати за рахунок коштів державного бюджету.

9.Зберегти право на достроковий вихід на пенсію для: матерів, які виховали 5 дітей або інвалідів з дитинства (у 50 років); військових - учасників бойових дій (55 років); ліліпу­тів та диспропорційних карликів (40/45 років); чорнобильців (із зниженням пенсійного віку).

10.Зупинити зменшення розміру пенсії жінкам, що ско­ристались виходом на пенсію у 55 років, з моменту досяг­нення ними пенсійного віку, визначеного законом для від­повідної вікової категорії.

11.Спеціальні пенсії автоматично переводити на пен­сії, обчислені на загальних підставах, якщо розмір такої пенсії буде вищим. На перехідний період зберігати право на спеціальні пенсії для осіб, які набули необхідного стажу ста­ном на 01.05.2016 року.

12.Відновити з 1 жовтня 2017 року виплату пенсій пра­цюючим пенсіонерам у повному розмірі.

13.Механізм відшкодування роботодавцями виплаче­ної суми пільгових пенсій для окремих категорій осіб замінити на сплату підвищеної ставки єдиного соціаль­ного внеску у розмірі 37% та 29% (замість 22%).

14.Максимальну величину бази нарахування єдиного соціального внеску встановити на рівні 15 розмірів міні­мальної заробітної плати (48000 грн.) на заміну нинішніх 25 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (42100 грн.).

15.Встановити для роботодавців квоту для працев­лаштування осіб, яким до настання пенсійного віку зали­шилось 10 і менше років (не менш як 1 особу у середньообліковій чисельності штатних працівників.

16. Доручено Кабінету Міністрів України: до 01.10.2017 підготувати окремий законопроект про осучаснення пенсій військовим та протягом 6 місяців з дати прийняття закону підготувати законопроект про запровадження професійної пенсійної системи (для окремих категорій професій, які нині мають пільгові статуси).

ІІ. Законопроект «Про внесення змін до статті 588 Мит­ного кодексу України з питань пенсійного забезпечен­ня» (№ 6615) - пов’язаний із законопроектом №6614 та про­понує призначати пенсії для посадових осіб та працівників органів доходів і зборів на загальних підставах

ІІІ. Законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України з питань пенсійного забезпечення»

(№ 6616) - пов’язаний із законопроектом № 6614 та уточнює базу оподаткування доходу (з урахуванням надбавок, під­вищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги та інше)

IV. Законопроект «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо підвищення пенсій» (№ 6617) - пов’язаний із законопроектом № 6614 та передбачає випла­ту державної соціальної допомоги (у тому числі тимчасової для осіб, що досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату) і доплат до рівня прожиткового мініму­му для непрацездатних осіб, - за рахунок коштів державно­го бюджету.

 

 

Матеріал підготовлено Міністерством соціальної політики України

Липень 2017 року

 

Webmaster Dnepr-WEB Studio - Создание сайтов
Copyright 2011 © Центральна районна у місті Дніпрі рада

Центральна районна у місті Дніпрі рада
вул. Князя Ярослава Мудрого, 42; тел.: (056) 744-17-02; e-mail: kirovkadp@i.ua